Info

Konkurs za kratku priču časopisa Dijaspora

Dvojezični švedsko-srpski časopis za kulturu Dijaspora iz Stokholma (www.dijaspora.nu) raspisao je književni konkurs za kratku priču o životu Srba u rasejanju. Priče u elektronskom obliku pisane u ćiriličnim pismom u word formatu dostavljaju se isključivo elektronskim putem na adresu konkursdijaspore98@gmail.com . Priča može imati do 2500 reči ili oko 14.000 karaktera. Priče se potpisuju šifrom. Šifra se upisuje u gornjem levom uglu, iznad naslova priče. Rešenje šifre sa naslovom priče sa kojom autor konkuriše i kratkom biografijom autora šalje se poštom (ne preporučeno i ne sa biografijom u rukopisu) na adresu: Diaspora, Åsbovägen 68, 15252 Södertälje, Sweden. Na poleđini koverte obavezno napisati šifru. Više informacija o detaljima konkursa može se naći na internet strani časopisa Dijaspora www.dijaspora.nu

Category: Info
Tags: ,
Author: