Tag Archives: Hrvatska

Boris Buden: Fašizam je deo naše svakodnevice

Ako hoćete stvarno da mislite i da vaše ideje i politički stavovi odgovaraju realnosti u kojoj živite, morate misliti radikalno. Jer inače uopšte neće korenspondirati sa stvarnošću koja vas okružuje.