TEE Radio

Manjine, autonomije, nasleđe – u nordijskom, balkanskom i evropskom kontekstu

Snimak diskusije održane 13. novembra 2013. u KC Gradu u Beogradu. Učestvovali su Sarah Stephan (Mirovni institut sa Olandskih ostrva, Finska), Igor Štiks, Edinburgh School of Law i Jelena Pejković, saradnik organizacije Cultural Heritage without Border. Moderator je Susanna Wasielewski Ahlfors (Global Repoting – Švedska).

‘Globalni bar’, debatna arena u kojoj eminentni panelisti (stručnjaci raznih profila, predstavnici civilnog društva, političari, novinari itd.) o ozbiljnim temama razgovaraju u nekonvencionalnoj, ‘barskoj’ atmosferi, postao je zaštitni znak Global Reportinga u Stokholmu i Švedskoj.

Ideja da Globalni bar “putuje” u Beograd rodila se ne samo iz želje za uspostavljanjem kontinuirane intelektualne komunikacije i razmene na relaciji Skandinavija –  bivša Jugoslavija, već i iz potrebe da se uspostavi širi, evropski kontekst za aktuelne javne diskusije, kako u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji, tako i u Švedskoj i Skandinaviji.

Category: TEE Radio
Tags: , , , , , , ,
Author: