Naše priče

N.D: Cockroach Studies

“Kod ‘nas’ termin je buba-švaba ili buba-rus”, objašnjavala bih drugarima. “Mi u Španiji razlikujemo ‘plavuše’ i ‘crnke'”, odgovarali bi mi.

BG, Barsa…i ja

Prošlo je tri godine i tri meseca od kad nisam bila u Srbiji i dva dana…