All posts by Andréa Carolina Schvartz Peres

Biti brazilska Bosanka…

Prošlog ljeta sam išla na ljetnu školu bosanskog-srpskog-hrvatskog jezika u Sarajevu. Već godinama učim ovaj jezik,…